• #innovaconcreteinpoland

    Go to INSTAGRAM
    Take a picture of the best XX Century concrete monument in Poland
    tag @innovaconcrete #innovaconcreteinpoland

    THE CONTEST IS CLOSED

and the winner is…

innovaconcreteinpoland-winner

TAKE A PICTURE OF THE BEST XX CENTURY CONCRETE MONUMENT IN POLAND

Don’t miss the opportunity to win a flight to Italy
for the next workshop (Spring/Summer 2020)
PARTICIPATE TO OUR CONTEST!

HOW?

TAKE A PICTURE

of the best representative 20th century concrete monument in Poland

SHARE IT ON INSTAGRAM

write #innovaconcreteinpoland

tag @innovaconcrete

Also old pics can participate

FOLLOW US!

@innovaconcrete

WIN A FLIGHT FOR 2!

You & your friend will be our guests at the next InnovaConcrete Workshop in Italy (Spring/Summer 2020)

What are you waiting for?

You have time until September 20th to submit your pictures!

READ THE COMPLETE REGULATION:

The InnovaConcrete project, funded by the European Commission (contract No. 760858) organized a photo contest in a single category:

a) Photos of monuments / concrete buildings representative of 20th-century Polish architecture.

The participation period will be open between 20 July and 20 September 2019, inclusive.

The photographs must be original and unpublished and must be included in the proposed theme. Each participant can submit as many photos as he / she likes, including photographs dating back to the opening period of the competition.

PARTICIPANTS:

Any person over the age of 18 can participate. Minors are excluded due to EU regulations.

PHOTOS:

The images tagged with #innovaconcreteinpoland and @innovaconcrete can be shared on the project’s social profiles indicating the author of the image. The photographs must be original and unpublished (not assigned in any other competition) and fall within the proposed theme. The organization reserves the right to refuse photographs that do not meet this requirement. The authors are responsible for the authorship of the images sent to the competition. The InnovaConcrete project is not responsible for any violations of intellectual property rights that can be supported by the participants.

TERMS AND METHODS OF PARTICIPATION:

The Contest will be open from Saturday 20 July 2019 to Saturday 20 September 2019. Images must be shared by contest participants exclusively via Instagram; sharing images on other social platforms will not entitle you to participate in the contest. To participate in the contest, each Instagram user will have to take a picture of the concrete monument in Poland that he thinks may be significant and representative of this 20th century architecture in this state.

SELECTION OF WINNERS:

The winner will be decreed by the unquestionable judgment of a jury of experts composed of:

Maria Mosquera – Coordinator of the InnovaConcrete project

Gunny Harboe – Architect and President of ICOMOS ISC20C (The ICOMOS Twentieth Century Heritage International Scientific Committee)

Krzysztof Raszczuk – Professor at the Wroclaw University of Science and Technology – Department of Building Structures

Blazej Ciarkowski – Engineer and Architect at the University od Lodz

Isella Vicini – Communication Manager of the InnovaConcrete project and organizer of the contest

The selection criteria will give priority to those works that best illustrate the theme of the competition. The originality, creativity and innovation of the photographs, as well as their aesthetic values ​​will be taken into consideration when choosing the best works. The organization will penalize those photographs in which the use of Photoshop or any other graphic editor substantially alters the original snapshot. The competition can be declared void if the jury considers it due to the lack of photographs or its low quality.

PRIZE:

The winner of the competition will be given the opportunity to participate in the next InnovaConcrete project workshop to be held in Italy (Abruzzo region) in the summer of 2020 (exact date and location are being defined). The prize consists of: Low-cost air travel for 2 people with departure from one of the main European airports and with destination Italy (exact destination in phase of definition) on the days established by the workshop. Opportunity to attend the InnovaConcrete workshop Overnight stay, meals and extras are excluded. The winner of the contest will be decreed on 27 September 2019 during the performance of InnovaConcrete WARSAW Workshop. The organizing committee will then contact the winner to communicate the dates and location of the Summer School and to agree on how to collect the prize.

PRZECZYTAJ CAŁKOWITE PRZEPISY:

Projekt InnovaConcrete, finansowany przez Komisję Europejską (nr umowy: 760858) organizuje konkurs fotograficzny w kategorii:

  1. zdjęcia obiektów / betonowych budynków reprezentatywnych dla polskiej architektury w XX w.

Do konkursu można przystąpić w okresie 20.07 – 20.09 2019 (włącznie).
Fotografie muszą być oryginalne i wcześniej niepublikowane, muszą również odnosić się do proponowanego tematu. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość fotografii (wykonanych w czasie trwania konkursu).

UCZESTNICY:

W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 18 rok życia. Ze względu na przepisy Unii Europejskiej osoby poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w konkursie.

FOTOGRAFIE:

Zdjęcia oznaczone hasztagiem #innovaconcreteinpoland oraz #innovaconcrete mogą być udostępniane na profilach projektu w mediach społecznościowych, tak aby można było zweryfikować ich autora. Fotografia musi być oryginalna, wcześniej niepublikowana (nie zgłaszana do innego konkursu) i dotyczyć wybranego tematu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii, które nie będą spełniały powyższych wymagań. Autorzy odpowiedzialni są za prawa autorskie fotografii zgłaszanych do konkursu. Projekt InnovaConcrete nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek pogwałcenia praw własności intelektualnej ze strony potencjalnych uczestników.

ZASADY I METODY UCZESTNICTWA:

Konkurs rozpoczyna się w sobotę 20 lipca 2019 r. i trwa do soboty 20 września 2019 r. Fotografie biorące udział w konkursie muszą być udostępniane wyłącznie przez Instagram; udostępnianie fotografii na innych platformach społecznościowych nie oznacza ich zgłoszenia do konkursu. Aby uczestniczyć w konkursie, każdy z użytkowników Instagrama powinien wykonać zdjęcie betonowego obiektu lub budynku w Polsce, który uważa za ważny i reprezentatywny dla architektury XX w. w tym regionie.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:

Zwycięzca zostanie wyłoniony przez niepodważalną decyzję jury składającego się ze specjalistów:

Maria J. Mosquera – koordynator projektu InnovaConcrete

Gunny Harboe – architekt i prezydent ICOMOS ISC20C (Międzynarodowy Komitet Naukowy ICOMOS ds. Dziedzictwa XX w.)

Krzysztof Raszczuk – profesor, wykładowca Politechniki Wrocławskiej – Katedra Konstrukcji Budowlanych

Błażej Ciarkowski – architekt i historyk architektury, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego

Isella Vicini – manager komunikacji w projekcie InnovaConcrete i organizator konkursu

Zgodnie z kryteria selekcji, pierwszeństwo będą miały te fotografie, które najlepiej ilustrują temat konkursu. Przy wyborze najlepszych fotografii ocenie poddane zostaną oryginalność, kreatywność, innowacyjne podejście do tematu, a także aspekty estetyczne. Organizatorzy odrzucą fotografie w których obróbka w programie graficznym (np. Photoshop) znacząco wpływa na wygląd oryginalnego zdjęcia. Konkurs może zostać nierozwiązany ze względu na brak wystarczającej ilości zgłoszeń, lub jeśli jury uzna że przesłane fotografie nie spełniają standardów jakości.

NAGRODA:

Zwycięzca konkursu otrzyma szansę udziału w najbliższym spotkaniu projektu InnovaConcrete, które odbędzie się we Włoszech (region Abruzzo) latem 2020 r. (dokładna data i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie). Na nagrodę składają się: przelot do Włoch (dokładna destynacja w trakcie ustaleń) ekonomicznymi liniami lotniczymi dla 2 osób z wylotem z jednego z głównych, europejskich lotnisk w terminie odbywania się warsztatów. Możliwość uczestnictwa w warsztatach InnovaConcrete wraz z noclegiem (z wyłączeniem posiłków i dodatkowych udogodnień). Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 27 września 2019 r. podczas warsztatów InnovaConcrete w Warszawie. Komitet organizacyjny skontaktuje się wówczas ze zwycięzcą, aby przekazać szczegółowe informacje dotyczące dat i lokacji wspominanego wydarzenia oraz ustalić metodę odbioru nagrody.

Follow us on Instagram!